Piesne sú z publikácie Pamjyntaj goraľu - Goralské piesne z Hladovky a Suchej Hory, ktorú v roku 1996 zostavil, spracoval a vydal Miroslav Jurči, 027 13 Hladovka 186, ISBN 80-85666-09-X, notový zápis Miroslav Jurči
V publikácií je okrem základných informácií o obciach, detských hrách, zvykoch uvedených viac ako 1000 textov - štvorverší k notovým zápisom.

  1. A ja vidžal na ogrodže (pdf 12 kB) mp3 (179 kB)
  2. A vy, staroščiny (pdf 12 kB)
  3. A, a, a, kotki dva (pdf 10 kB)
  4. Ani še mi, džyfcyno (pdf 14 kB)
  5. Bez potocek gonski gnala (pdf 39 kB) mp3 (1600 kB)
  6. Carna ja se carna (pdf 39 kB) mp3 (602 kB)
  7. Cemus ty džyfcyno (pdf 40 kB) mp3 (1100 kB)
  8. Cemuš taka zadumana (pdf 46 kB)
  9. Co šče porobjyli hlopcy (pdf 11 kB)
10. Co še stalo nove (pdf 8 kB)
11. Či glodovscy hlopcy (pdf 10 kB)
12. Čiky i pogodny (pdf 48 kB) mp3 (1400 kB)
13. Daj me, mamo, daj me (pdf 10 kB)
14. Daj me, mamo, daj me (pdf 12 kB)
15. Do dňa, do dňa, do dňa (pdf 44 kB)
16. Dobry vjecor, moja ľuba (pdf 14 kB)
17. Dobře še ten baca ma (pdf 8 kB)
18. Dom či, Jašu, potym (pdf 43 kB)
19. Dvanašče jaňolkof (pdf 54 kB)
20. Džyfcyno cyjašik (pdf 8 kB)
21. Ej, gory nase, gory (pdf 8 kB)
22. Ej, ňehodž, hlopce, do nas (pdf 14 kB) mp3 (500 kB)
23. Fcera byla ňedželicka (pdf 14 kB)
24. Glemboka studžynka (pdf 49 kB) mp3 (1600 kB)
25. Goraľecka ja se (pdf 41 kB) mp3 (1600 kB)
26. Goraľecka ja se (pdf 8 kB)
27. Goraľecki my se (pdf 9 kB)
28. Goraľska džyfcyna (pdf 10 kB)
29. Goraľu, cy či ňe zaľ (pdf 54 kB) mp3 (2500 kB)
30. Gory nase, gory (pdf 9 kB)
31. Hej, goraľ pije (pdf 41 kB)
32. Hej, Janicku, ňebij ze mňe (pdf 10 kB)
33. Hej, ňebede, ňebede (pdf 39 kB) mp3 (800 kB)
34. Hej, povjydzze mi, povjydz (pdf kB)
35. Hojdana, hojdana (pdf 58 kB)
36. Hustecka (pdf 63 kB)
37. Idže bystra voda (pdf 41 kB) mp3 (700 kB)
38. Idže Jaš popod ľas (pdf 10 kB)
39. Ja pojde v ľas (pdf 8 kB) mp3 (300 kB)
40. Janicku moj, serdecko (pdf 10 kB)
41. Javoře, javoře (pdf 8 kB)
42. Ke če bedo cepič (pdf 9 kB)
43. Keby ja se mjala (pdf 42 kB) mp3 (1100 kB) mp3 (1100 kB)
44. Keby šče mi grali (pdf 8 kB)
45. Keľusecku moj kohany (pdf 43 kB)
46. Kjeby ja se vjecnom drobjyl (pdf 10 kB) mp3 (300 kB)
47. Kolo mego ogrodecka (pdf 48 kB)
48. Kolo ogrodecka (pdf 63 kB)
49. Koňuš ošodlany (pdf 7 kB)
50. Křešni moji, křešni (pdf 8 kB)
51. Kto to tam, kto to tam (pdf 8 kB)
52. Ľečaly gonsecki (pdf 8 kB)
53. Maľučki ja se (pdf 8 kB) mp3 (300 kB)
54. Mamko moja, mamko (pdf 41 kB) mp3 (1500 kB)
55. Na Glodofce dobře (pdf 8 kB)
56. Na Vojtovyj roli (pdf 43 kB)
57. Ňedaľeko mlacaski (pdf 51 kB) mp3 (1100 kB)
58. Ňejedna, ňejedna (pdf 9 kB) mp3 (700 kB)
59. Nic me tak ňečesy (pdf 8 kB)
60. Nik ňevjy, nik ňevjy (pdf 8 kB)
61. Od Babyj gory jado Mazury (pdf 48 kB)
62. Od Krakova sypana drozecka (pdf 48 kB)
63. Od křacka do křacka (pdf 50 kB)
64. Oj, ňevydom mlodyj pani (pdf 9 kB)
65. Ona za mnom do pšenicki (pdf 9 kB)
66. Orava, Orava (pdf 44 kB)
67. Osmutňaly gory (pdf 10 kB)
68. Ovjecki v kosaře (pdf 43 kB) mp3 (1500 kB) mp3 (800 kB) mp3 (1700 kB)
69. Ozľygaj še gloše (pdf 44 kB) mp3 (1700 kB)
70. Pamjyntaj goraľu (pdf 47 kB) mp3 (2300 kB)
71. Pasala volki na Bukoviňe (pdf 47 kB)
72. Pašče še krovicki (pdf 10 kB)
73. Po doliňe (pdf 9 kB)
74. Pocos vy muzycy (pdf 8 kB)
75. Pod vysokim dembem (pdf 52 kB)
76. Pod žeľonym javorem (pdf 48 kB)
77. Podžme hlopcy (pdf 44 kB)
78. Poľana, Poľana (pdf 11 kB)
79. Poplaces džyfcyno (pdf 9 kB)
80. Povjydz mi Dunaju (pdf 9 kB)
81. Povjydz, povjydz, ňeboj še (pdf 9 kB)
82. Povjydz, povjydz, ňeboj še (pdf 9 kB)
83. Povjydzze mi, povjydz (pdf 48 kB)
84. Povjydzze mi, povjydz (pdf 9 kB)
85. Rano, rano, raňušinko (pdf 46 kB) mp3 (300 kB) mp3 (1200 kB)
86. Regľe moje, regľe (pdf 41 kB) mp3 (1000 kB) mp3 (1500 kB)
87. Sla šyrotka ze vši (pdf 50 kB)
88. Slonecko uz vyslo (pdf 32 kB)
89. Spala byk, spala (pdf 10 kB)
90. Spod tego javora (pdf 43 kB) mp3 (2400 kB)
91. Stary ja, stary ja (pdf kB)
92. Stoze jedna, stoze dvje (pdf 10 kB)
93. Sytke zonicki (pdf 8 kB)
94. Šedžala cyganka (pdf 47 kB)
95. Špjyvala by ja se (pdf 9 kB)
96. Tam na goře goralecek (pdf 38 kB)
97. Tam pod Glodofkom ve mlyňe (pdf 47 kB)
98. Tjy nase cepjarki (pdf 9 kB)
99. Uz še ňežeľeni (pdf 8 kB)
100.V Džadušovym dvoře (pdf 44 kB)
101.V ľeše gřiby (pdf 9 kB)
102.V ľeše jek urosla (pdf 10 kB)
103.V žeľonyj ubocy voda čece (pdf 46 kB)
104.Vcera hrali, džišaj grajo (pdf 9 kB)
105.Vejze me, sokoľe (pdf 10 kB) mp3 (900 kB)
106.Vidži Bog, da li Bog (pdf 11 kB)
107.Z Oravskego zamku (pdf 10 kB)
108.Z vjecora na vjecor (pdf 45 kB) mp3 (1700 kB)
109.Za gorami, za dolami (pdf 10 kB)
110.Za potocek, za žeľonym (pdf 9 kB) mp3 (170 kB)
111.Zabjyli Janicka v Segedyňe (pdf 45 kB)
112.Zagrajče muzycy (pdf 8 kB)
113.Zagrajče muzycy (pdf 8 kB)
114.Zagrajče vaľca (pdf 8 kB)
115.Zašali goraľe ovjes (pdf 41 kB)
116.Zašvjyč ze mi slonecko (pdf 43 kB)
117.Žeľony mostecek ugibaj še (pdf 47 kB)

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť