Piesne sú z publikácie Brezovica v čase dejín a v priestore kultúry, autor Mgr. Jozef Golvoň
V roku 2000 vydal Obecný úrad Brezovica, ISBN 80-968370-6-0, notový zápis Miroslav Jurči

Na tejto stránke nájdete 141 notových zápisov piesni v pdf súboroch a sú zverejnené s láskavým dovolením autora publikácie Mgr. Jozefa Golvoňa

  1. A ja chlapec mladý – píšťalky, (pdf 9 kB)
  2. A muoj oťec taký chytrý – píšťalky, (pdf 10 kB)
  3. Bodej by zhorela – po našom, (pdf 9 kB)
  4. Boľelo ma srdce – po našom, (pdf 10 kB)
  5. Brezovica naša – po našom, (pdf 8 kB)
  6. Buďeš ty Maryška – svadobná, (pdf 9 kB)
  7. Červený kantár, sivý kuoň – do zvrtania, (pdf 8 kB)
  8. Čie su to ovce – do zvrtania, (pdf 10 kB)
  9. Čuo si diefča povedalo – kresaný, (pdf 10 kB)
10. Čuože si ty za potyrač – do koľesa, (pdf 9 kB)
11. Daj, Pán Boh, večer – vianočná, (pdf 8 kB)
12. Ďakujem vám, mamko - verzia 2 – svadobná, (pdf 8 kB), (pdf 9 kB)
13. Diefčina, malá si – píšťalky, (pdf 9 kB)
14. Do doliny Janík strelil – kresaný, (pdf 9 kB)
15. Dobrý pastýr sa narodil – vianočná, (pdf 25 kB)
16. Dosť som sa nachodil – svadobná, (pdf 15 kB)
17. Družba som ja, družba – svadobná, (pdf 9 kB)
18. Ej, bodaj by zhorela – po ceste, (pdf 9 kB)
19. Ej, Dunajec, Dunajec – príležitostná, (pdf 10 kB)
20. Ej, dunajecká voda – príležitostná, (pdf 9 kB)
21. Ej, chvála Pánu Bohu – po našom, (pdf 9 kB)
22. Ej, idem zatancovať – po našom, (pdf 9 kB)
23. Ej, krešú šibeničky – po našom, (pdf 9 kB)
24. Ej, moja kochanečka – po našom, (pdf 8 kB)
25. Ej, nima tej doliny – po našom, (pdf 9 kB)
26. Ej, piťe chlapci vodku – mládenecká, (pdf 9 kB)
27. Ej, podujže vetríčku – trávnica, (pdf 9 kB)
28. Ej, pozri sa Anička – svadobná, (pdf 10 kB)
29. Ej, starejú sa ľuďá – po našom, (pdf 9 kB)
30. Ej, zaplakala hora – po našom, (pdf 11 kB)
31. Fčera hrali i dňes budú – kresaný, (pdf 9 kB)
32. Gazda som ja, gazda – po našom, (pdf 9 kB)
33. Hej, čuoby sa spojili – po našom, (pdf 11 kB)
34. Hej, čuoby ťa šuhajko – príležitostná, (pdf 9 kB)
35. Hej, hučia hory, hučia – príležitostná, (pdf 9 kB)
36. Hej, idom si ovečky – píšťalky, (pdf 9 kB)
37. Hej, popod Skorušinu – po našom, (pdf 9 kB)
38. Hej, na Podhaľu – po našom, (pdf 11 kB)
39. Hej, té ovečky moje – pastierska, (pdf 8 kB)
40. Hej, už som prešiel vršky – po našom, (pdf 9 kB)
41. Hoj, kjeby by, kjeby by – kresaný, (pdf 8 kB)
42. Hop za inom po doline – po našom, (pdf 9 kB)
43. I keby ja vedela – po našom, (pdf 9 kB)
44. I keď si zaspievame – trávnica, (pdf 9 kB)
45. Iďem si ja, iďem – po našom, (pdf 10 kB)
46. Iďeme hrajúci – príležitostná, (pdf 8 kB)
47. Iďeme, iďeme – svadobná, (pdf 9 kB)
48. Išla do komory – svadobná, (pdf 9 kB)
49. Ja som chlapec od poľany – kresaný, (pdf 10 kB)
50. Janíčkova nuota – po našom, (pdf 8 kB)
51. Jedzťeže, piťeže – svadobná, (pdf 11 kB)
52. Jej, Mária, čuo plačeťe – hľadanie príbytku sv. rodiny, (pdf 11 kB)
53. Kamarátky moje – svadobná, (pdf 10 kB)
54. Katren moja, Katren – po našom, (pdf 9 kB)
55. Keby ja bul veďel – po našom – muzika, (pdf 12 kB)
56. Keby ja si večnú drobil – večná, (pdf 11 kB)
57. Keby mi tak bulo – po našom, (pdf 8 kB)
58. Keby nie ovjecki – píšťalky, (pdf 11 kB)
59. Keby sa mi vrátil – príležitostná, (pdf 9 kB)
60. Keby tak Pan Boh dal – po našom, (pdf 9 kB)
61. Keď goral umiera – príležitostná, (pdf 9 kB)
62. Keď ja umrem v mesťe – po našom, (pdf 9 kB)
63. Keď som išiel pres horičku – kresaný, (pdf 10 kB)
64. Keď som ja bul malý chlapec – kresaný – muzika, (pdf 19 kB)
65. Keď som ja valasil – pastierska, (pdf 8 kB)
66. Keď som pásol koňe, voly – polka, (pdf 9 kB)
67. Krešú šibeničky – po našom, (pdf 8 kB)
68. Kto klope tam – hľadanie príbytku sv. rodiny, (pdf 20 kB)
69. Kto své ďeti miluje – pri vyberaní „školného“, (pdf 10 kB)
70. Mal ja otca bohatého – píšťalky, (pdf 8 kB)
71. Mal som píšťalečku – po našom, (pdf 9 kB)
72. Maliňák zeľený – píšťalky, (pdf 9 kB)
73. Mám pastušku, mám – vianočná, (pdf 8 kB)
74. Mária, Mária – po našom, (pdf 20 kB)
75. Marmariena, Kysaľova žena – vynášanie Moreny, (pdf 17 kB)
76. Maryš Kľepkoňová – po našom, (pdf 9 kB)
77. Mesáčku rohaty – píšťalky, (pdf 9 kB)
78. Michaľe, Michaľe – pastierska, (pdf 12 kB)
79. Muoj koníček vraný – do zvrtania, (pdf 12 kB)
80. Muožeme si zaskočiť - vianočná - študajňari, (pdf 8 kB)
81. Muzika mi hrala – po našom, (pdf 8 kB)
82. Muzika mi hrala – po našom, (pdf 8 kB)
83. Na Ščiptových priečkoch – po našom, (pdf 11 kB)
84. Na vrch Skorušiny – po našom, (pdf 9 kB)
85. Na vrch Skorušiny – po cesťe – muzika, (pdf 14 kB)
86. Narodil sa Kristus Pán – vianočná, (pdf 10 kB)
87. Ňebojím sa Šonca – po našom, (pdf 8 kB)
88. Ňebuďem valachom – píšťalky, (pdf 8 kB)
89. Ňeplačťe mamičko – regrútska, (pdf 11 kB)
90. Ňepuojďem za ťebuof – píšťalky, (pdf 9 kB)
91. Ohník som nakládol – píšťalky, (pdf 10 kB)
92. Okolo mlyna – po našom, (pdf 9 kB)
93. Ovečky, barany – pastierska, (pdf 12 kB)
94. Ovečky na holi – pastierska, (pdf 10 kB)
95. Panenka Mária – adventná, (pdf 9 kB)
96. Po cesťe – po cesťe – muzika, (pdf 16 kB)
97. Po Roháčoch chodil – valašská, (pdf 10 kB)
98. Počuo si tu prišla – píšťalky, (pdf 8 kB)
99. Pod Zrazom f potoku – po našom – muzika, (pdf 17 kB)
100. Poďme chlapci, poďme zbíjať – odzemok, (pdf 11 kB)
101. Poľal deždik, poľal – trávnica, (pdf 9 kB)
102. Pomaly ovečky – pastierska, (pdf 10 kB)
103. Pomuožže mi, Bože – do koľesa, (pdf 9 kB)
104. Povedajú na mňa – po našom, (pdf 8 kB)
105. Poza bučky, poza peň – odzemok, (pdf 9 kB)
106. Prečuos ma, ženičko – po našom, (pdf 9 kB)
107. Preľeť ftáčku, preľeť – trávnica, (pdf 9 kB)
108. Pres potuočky kačky hnala – polka, (pdf 10 kB)
109. Prišla ku nám dňes novina – vianočná, (pdf 15 kB)
110. Prišli sme, prišli sme – trávnica, (pdf 9 kB)
111. Robja ľuďá reči – po našom, (pdf 11 kB)
112. Sedí ftáček na rakyťe – kresaný, (pdf 9 kB)
113. Sem pastyri sem – vianočná, betlehemske hry (pdf 11 kB)
114. Spadla krása do marasa – svadobná, (pdf 9 kB)
115. Stará brezovická nuota – kresaný po tri – muzika, (pdf 13 kB)
116. Študajdom, študajdom – vianočná - študajňari, (pdf 9 kB)
117. Šumela vodička – príležitostná, (pdf 12 kB)
118. Tá stará Pakoska – po našom, (pdf 9 kB)
119. Tancovali zbojníci – odzemok, (pdf 9 kB)
120. Tatry moje, Tatry – trávnica, (pdf 9 kB)
121. Ťečie voda bystrá – do zvrtania, (pdf 11 kB)
122. Ty si si mysľela – po našom, (pdf 9 kB)
123. Uboče, uboče – trávnica, (pdf 8 kB)
124. Už si ty, Maryška – svadobná, (pdf 8 kB)
125. Už sme dary darovali – vianočná, betlehemské hry, (pdf 15 kB)
126. Už sťe ju, mamičko – svadobná, (pdf 9 kB)
127. Valasi, bačovia – pastierska, (pdf 10 kB)
128. Vetríčku od poľán – po našom – muzika, (pdf 18 kB)
129. Vo Spoľnom kúťe, vo mlyňe – polka, (pdf 10 kB)
130. Vo vysokej hore – trávnica, (pdf 8 kB)
131. Voľ si, diefča, voľ si – píšťalky, (pdf 9 kB)
132. Vypršala z ňeba – vianočná, (pdf 10 kB)
133. Zagraj že mi pod noge – kresaný, (pdf 9 kB)
134. Zahrajže, mi zahraj – svadobná, (pdf 8 kB)
135. Zachodí slunečko – po našom, (pdf 8 kB)
136. Zaspieval by tenko – (pdf 8 kB)
137. Zaspieval ftáčiček – po našom, (pdf 9 kB)
138. Zaspievalo ftáča – pastierska, (pdf 9 kB)
139. Žaľe moje, žaľe – po našom, (pdf 8 kB)
140. Že si falešnica – po našom, (pdf 9 kB)
141. Ženička mi dudre – vianočná, (pdf 8 kB)

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť