Piesne sú z publikácie Brezovica v čase dejín a v priestore kultúry, autor Mgr. Jozef Golvoň
V roku 2000 vydal Obecný úrad Brezovica, ISBN 80-968370-6-0, notový zápis Miroslav Jurči

Na tejto stránke nájdete 141 notových zápisov piesni v pdf súboroch a sú zverejnené s láskavým dovolením autora publikácie Mgr. Jozefa Golvoňa

  1. A ja chlapec mladý – píšťalky, (pdf 9 kB)
  2. A muoj oťec taký chytrý – píšťalky, (pdf 10 kB)
  3. Bodej by zhorela – po našom, (pdf 9 kB)
  4. Boľelo ma srdce – po našom, (pdf 10 kB)
  5. Brezovica naša – po našom, (pdf 8 kB)
  6. Buďeš ty Maryška – svadobná, (pdf 9 kB)
  7. Červený kantár, sivý kuoň – do zvrtania, (pdf 8 kB)
  8. Čie su to ovce – do zvrtania, (pdf 10 kB)
  9. Čuo si diefča povedalo – kresaný, (pdf 10 kB)
10. Čuože si ty za potyrač – do koľesa, (pdf 9 kB)
11. Daj, Pán Boh, večer – vianočná, (pdf 8 kB)
12. Ďakujem vám, mamko - verzia 2 – svadobná, (pdf 8 kB), (pdf 9 kB)
13. Diefčina, malá si – píšťalky, (pdf 9 kB)
14. Do doliny Janík strelil – kresaný, (pdf 9 kB)
15. Dobrý pastýr sa narodil – vianočná, (pdf 25 kB)
16. Dosť som sa nachodil – svadobná, (pdf 15 kB)
17. Družba som ja, družba – svadobná, (pdf 9 kB)
18. Ej, bodaj by zhorela – po ceste, (pdf 9 kB)
19. Ej, Dunajec, Dunajec – príležitostná, (pdf 10 kB)
20. Ej, dunajecká voda – príležitostná, (pdf 9 kB)
21. Ej, chvála Pánu Bohu – po našom, (pdf 9 kB)
22. Ej, idem zatancovať – po našom, (pdf 9 kB)
23. Ej, krešú šibeničky – po našom, (pdf 9 kB)
24. Ej, moja kochanečka – po našom, (pdf 8 kB)
25. Ej, nima tej doliny – po našom, (pdf 9 kB)
26. Ej, piťe chlapci vodku – mládenecká, (pdf 9 kB)
27. Ej, podujže vetríčku – trávnica, (pdf 9 kB)
28. Ej, pozri sa Anička – svadobná, (pdf 10 kB)
29. Ej, starejú sa ľuďá – po našom, (pdf 9 kB)
30. Ej, zaplakala hora – po našom, (pdf 11 kB)
31. Fčera hrali i dňes budú – kresaný, (pdf 9 kB)
32. Gazda som ja, gazda – po našom, (pdf 9 kB)
33. Hej, čuoby sa spojili – po našom, (pdf 11 kB)
34. Hej, čuoby ťa šuhajko – príležitostná, (pdf 9 kB)
35. Hej, hučia hory, hučia – príležitostná, (pdf 9 kB)
36. Hej, idom si ovečky – píšťalky, (pdf 9 kB)
37. Hej, popod Skorušinu – po našom, (pdf 9 kB)
38. Hej, na Podhaľu – po našom, (pdf 11 kB)
39. Hej, té ovečky moje – pastierska, (pdf 8 kB)
40. Hej, už som prešiel vršky – po našom, (pdf 9 kB)
41. Hoj, kjeby by, kjeby by – kresaný, (pdf 8 kB)
42. Hop za inom po doline – po našom, (pdf 9 kB)
43. I keby ja vedela – po našom, (pdf 9 kB)
44. I keď si zaspievame – trávnica, (pdf 9 kB)
45. Iďem si ja, iďem – po našom, (pdf 10 kB)
46. Iďeme hrajúci – príležitostná, (pdf 8 kB)
47. Iďeme, iďeme – svadobná, (pdf 9 kB)
48. Išla do komory – svadobná, (pdf 9 kB)
49. Ja som chlapec od poľany – kresaný, (pdf 10 kB)
50. Janíčkova nuota – po našom, (pdf 8 kB)
51. Jedzťeže, piťeže – svadobná, (pdf 11 kB)
52. Jej, Mária, čuo plačeťe – hľadanie príbytku sv. rodiny, (pdf 11 kB)
53. Kamarátky moje – svadobná, (pdf 10 kB)
54. Katren moja, Katren – po našom, (pdf 9 kB)
55. Keby ja bul veďel – po našom – muzika, (pdf 12 kB)
56. Keby ja si večnú drobil – večná, (pdf 11 kB)
57. Keby mi tak bulo – po našom, (pdf 8 kB)
58. Keby nie ovjecki – píšťalky, (pdf 11 kB)
59. Keby sa mi vrátil – príležitostná, (pdf 9 kB)
60. Keby tak Pan Boh dal – po našom, (pdf 9 kB)
61. Keď goral umiera – príležitostná, (pdf 9 kB)
62. Keď ja umrem v mesťe – po našom, (pdf 9 kB)
63. Keď som išiel pres horičku – kresaný, (pdf 10 kB)
64. Keď som ja bul malý chlapec – kresaný – muzika, (pdf 19 kB)
65. Keď som ja valasil – pastierska, (pdf 8 kB)
66. Keď som pásol koňe, voly – polka, (pdf 9 kB)
67. Krešú šibeničky – po našom, (pdf 8 kB)
68. Kto klope tam – hľadanie príbytku sv. rodiny, (pdf 20 kB)
69. Kto své ďeti miluje – pri vyberaní „školného“, (pdf 10 kB)
70. Mal ja otca bohatého – píšťalky, (pdf 8 kB)
71. Mal som píšťalečku – po našom, (pdf 9 kB)
72. Maliňák zeľený – píšťalky, (pdf 9 kB)
73. Mám pastušku, mám – vianočná, (pdf 8 kB)
74. Mária, Mária – po našom, (pdf 20 kB)
75. Marmariena, Kysaľova žena – vynášanie Moreny, (pdf 17 kB)
76. Maryš Kľepkoňová – po našom, (pdf 9 kB)
77. Mesáčku rohaty – píšťalky, (pdf 9 kB)
78. Michaľe, Michaľe – pastierska, (pdf 12 kB)
79. Muoj koníček vraný – do zvrtania, (pdf 12 kB)
80. Muožeme si zaskočiť - vianočná - študajňari, (pdf 8 kB)
81. Muzika mi hrala – po našom, (pdf 8 kB)
82. Muzika mi hrala – po našom, (pdf 8 kB)
83. Na Ščiptových priečkoch – po našom, (pdf 11 kB)
84. Na vrch Skorušiny – po našom, (pdf 9 kB)
85. Na vrch Skorušiny – po cesťe – muzika, (pdf 14 kB)
86. Narodil sa Kristus Pán – vianočná, (pdf 10 kB)
87. Ňebojím sa Šonca – po našom, (pdf 8 kB)
88. Ňebuďem valachom – píšťalky, (pdf 8 kB)
89. Ňeplačťe mamičko – regrútska, (pdf 11 kB)
90. Ňepuojďem za ťebuof – píšťalky, (pdf 9 kB)
91. Ohník som nakládol – píšťalky, (pdf 10 kB)
92. Okolo mlyna – po našom, (pdf 9 kB)
93. Ovečky, barany – pastierska, (pdf 12 kB)
94. Ovečky na holi – pastierska, (pdf 10 kB)
95. Panenka Mária – adventná, (pdf 9 kB)
96. Po cesťe – po cesťe – muzika, (pdf 16 kB)
97. Po Roháčoch chodil – valašská, (pdf 10 kB)
98. Počuo si tu prišla – píšťalky, (pdf 8 kB)
99. Pod Zrazom f potoku – po našom – muzika, (pdf 17 kB)
100. Poďme chlapci, poďme zbíjať – odzemok, (pdf 11 kB)
101. Poľal deždik, poľal – trávnica, (pdf 9 kB)
102. Pomaly ovečky – pastierska, (pdf 10 kB)
103. Pomuožže mi, Bože – do koľesa, (pdf 9 kB)
104. Povedajú na mňa – po našom, (pdf 8 kB)
105. Poza bučky, poza peň – odzemok, (pdf 9 kB)
106. Prečuos ma, ženičko – po našom, (pdf 9 kB)
107. Preľeť ftáčku, preľeť – trávnica, (pdf 9 kB)
108. Pres potuočky kačky hnala – polka, (pdf 10 kB)
109. Prišla ku nám dňes novina – vianočná, (pdf 15 kB)
110. Prišli sme, prišli sme – trávnica, (pdf 9 kB)
111. Robja ľuďá reči – po našom, (pdf 11 kB)
112. Sedí ftáček na rakyťe – kresaný, (pdf 9 kB)
113. Sem pastyri sem – vianočná, betlehemske hry (pdf 11 kB)
114. Spadla krása do marasa – svadobná, (pdf 9 kB)
115. Stará brezovická nuota – kresaný po tri – muzika, (pdf 13 kB)
116. Študajdom, študajdom – vianočná - študajňari, (pdf 9 kB)
117. Šumela vodička – príležitostná, (pdf 12 kB)
118. Tá stará Pakoska – po našom, (pdf 9 kB)
119. Tancovali zbojníci – odzemok, (pdf 9 kB)
120. Tatry moje, Tatry – trávnica, (pdf 9 kB)
121. Ťečie voda bystrá – do zvrtania, (pdf 11 kB)
122. Ty si si mysľela – po našom, (pdf 9 kB)
123. Uboče, uboče – trávnica, (pdf 8 kB)
124. Už si ty, Maryška – svadobná, (pdf 8 kB)
125. Už sme dary darovali – vianočná, betlehemské hry, (pdf 15 kB)
126. Už sťe ju, mamičko – svadobná, (pdf 9 kB)
127. Valasi, bačovia – pastierska, (pdf 10 kB)
128. Vetríčku od poľán – po našom – muzika, (pdf 18 kB)
129. Vo Spoľnom kúťe, vo mlyňe – polka, (pdf 10 kB)
130. Vo vysokej hore – trávnica, (pdf 8 kB)
131. Voľ si, diefča, voľ si – píšťalky, (pdf 9 kB)
132. Vypršala z ňeba – vianočná, (pdf 10 kB)
133. Zagraj že mi pod noge – kresaný, (pdf 9 kB)
134. Zahrajže, mi zahraj – svadobná, (pdf 8 kB)
135. Zachodí slunečko – po našom, (pdf 8 kB)
136. Zaspieval by tenko – (pdf 8 kB)
137. Zaspieval ftáčiček – po našom, (pdf 9 kB)
138. Zaspievalo ftáča – pastierska, (pdf 9 kB)
139. Žaľe moje, žaľe – po našom, (pdf 8 kB)
140. Že si falešnica – po našom, (pdf 9 kB)
141. Ženička mi dudre – vianočná, (pdf 8 kB)