Terchová, Terchová... Piesne z Janošíkovho rodného kraja - zbierka 48 ľudových piesní z Terchovej

Piesne z publikácie „Terchová, Terchová“ Piesne z Jánošíkovho rodného kraja sú zverejnené s písomným súhlasom autora Františka Muchu, ktorý piesne zozbieral a publikáciu zostavil.

Tradičnú terchovskú sláčikovú muziku tvorili traja muzikanti v zložení prvé husle, kontra-husle a basička, neskôr aj druhé husle – terc. Struny sa väčšinou vyrábali z baraních čriev. Samozrejme, že medzi ľudovými nástrojmi Terchovej nájdeme aj bezdierkovú píšťalku – koncovku, trúbu z rohov zvierat a v poslednej dobe aj veľmi populárnou heligónkou.

Aj terchovský spev je zaujímavý, v súčasnosti viachlasý. Väčšinou spevák predspieva niekoľko slabík a zvyšní speváci sa pridávajú naplno a hrdelne, muži spievajú v značných výškach. Veľká väčšina piesní je známa tým, že pieseň sa nespieva naraz celá, ale po pomalšej spevnej časti (jednom verši) nasleduje rýchla inštrumentálna medzihra a nakoniec piesne vždy patrí charakteristická dohra.
(Poznámka: Všetky piesne sú na stránkach aj vo formáte *.sib - po vyhľadaní sa dajú prehrávať, transponovať, tlačiť,...)

Huncútske z Terchovej

  1. A tá moja láskavá, muzika (pdf 73,4 kB), akordeón (pdf 65,4 kB), melódia (pdf 57,3 kB)
  2. Čujem jedno pekné ftáča, muzika (pdf 72,2 kB), akordeón (pdf 65,2 kB), melódia (pdf 57,8 kB)
  3. Hore Belu voda beží, muzika (pdf 66,1 kB), akordeón (pdf 61,4 kB), melódia (pdf 53,6 kB)
  4. Jeden, dva, tri, muzika (pdf 71,8 kB), akordeón (pdf 64,7 kB), melódia (pdf 55,6 kB)
  5. Keby moje rúčky, muzika (pdf 72,9 kB), akordeón (pdf 65,4 kB), melódia (pdf 56,7 kB)
  6. Keď som išiel od svej milej, muzika (pdf 73,3 kB), akordeón (pdf 66,8 kB), melódia (pdf 56,2 kB)
  7. Mal som jedny krpce nové, muzika (pdf 72,4 kB), akordeón (pdf 64 kB), melódia (pdf 57 kB)
  8. Mamko, ožením sa, muzika (pdf 66,9 kB), akordeón (pdf 60,8 kB), melódia (pdf 52,4 kB)
  9. Načože je, načože je cigáňovi žena, muzika (pdf 64,8 kB), akordeón (pdf 59,5 kB), melódia (pdf 54,4 kB)
10. Keď ja pojdem na Oravu na viku, muzika (pdf 73,1 kB), akordeón (pdf 65,9 kB), melódia (pdf 58,1 kB)
11. Počkaj že ty kučeravá, muzika (pdf 61,9 kB), akordeón (pdf 57 kB), melódia (pdf 52,1 kB)
12. Sedí, sedí na konárku ftáča, muzika (pdf 57,4 kB), akordeón (pdf 53,7 kB), melódia (pdf 47,4 kB)
13. Staré diefky, čo robíte, muzika (pdf 30,7 kB), akordeón (pdf 23 kB), melódia (pdf 15,6 kB)
14. Upeč mamka koláč, muzika (pdf 28,9 kB), akordeón (pdf 23,7 kB), melódia (pdf 13,9 kB)
15. Vyletela holubička ze skalia, muzika (pdf 61 kB), akordeón (pdf 57,7 kB), melódia (pdf 51 kB)

Dievčenské z Terchovej

16. Ach, Bože môj, prebože moj láskavý, muzika (pdf 75,2 kB), akordeón (pdf 69,4 kB), melódia (pdf 61,2 kB)
17. Ani ja som nevedela, muzika (pdf 23,9 kB), akordeón (pdf 17,5 kB), melódia (pdf 13,4 kB)
18. Išli diefky ľan trhať, muzika (pdf 66,1 kB), akordeón (pdf 59,3 kB), melódia (pdf 51,6 kB)
19. Janíčko, Janko, muzika (pdf 64,6 kB), akordeón (pdf 60,5 kB), melódia (pdf 54,7 kB)
20. Páslo diefča pávy, muzika (pdf 73,7 kB), akordeón (pdf 65,9 kB), melódia (pdf 56,8 kB)
21. Starela sa moja mať, muzika (pdf 67,4 kB), akordeón (pdf 62,1 kB), melódia (pdf 54,3 kB)

Zbojnícke z Terchovej

22. A ja smutný, zarmútený, muzika (pdf 73,4 kB), akordeón (pdf 65,4 kB), melódia (pdf 57,3 kB)
23. A ovečky moje, muzika (pdf 81,2 kB), akordeón (pdf 68,7 kB), melódia (pdf 58,2 kB)
24. Čo sa stalo nové, muzika (pdf 68,8 kB), akordeón (pdf 62 kB), melódia (pdf 55,2 kB)
25. Ešče som si koníčka neosedlal, muzika (pdf 33,4 kB), akordeón (pdf 27,4 kB), melódia (pdf 17,4 kB)
26. Na tej lúce na zelenej, muzika (pdf 69 kB), akordeón (pdf 63,7 kB), melódia (pdf 56,6 kB)
27. Nebudem dobrý, nebudem, muzika (pdf 75,8 kB), akordeón (pdf 69 kB), melódia (pdf 61,2 kB)
28. Pojme chlapci, pojme zbíjať, muzika (pdf 72,6 kB), akordeón (pdf 66,7 kB), melódia (pdf 57,8 kB)

Ľúbostné z Terchovej

29. A keď bolo trištvrte na jednu, muzika (pdf 74,8 kB), akordeón (pdf 68,3 kB), melódia (pdf 58,1 kB)
30. A tam dolu na marase, muzika (pdf 71,8 kB), akordeón (pdf 67,2 kB), melódia (pdf 59,8 kB)
31. A ty čierna cigánka, muzika (pdf 66,5 kB), akordeón (pdf 62,4 kB), melódia (pdf 55,1 kB)
32. Čierne oči choďte spať, muzika (pdf 67,2 kB), akordeón (pdf 63,3 kB), melódia (pdf 56,3 kB)
33. Čo to diefča hovorí, muzika (pdf 70,8 kB), akordeón (pdf 67,6 kB), melódia (pdf 60,4 kB)
34. Ďatelinka drobná, muzika (pdf 80,3 kB), akordeón (pdf 73,6 kB), melódia (pdf 63,6 kB)
35. Doliny, doliny, muzika (pdf 69,2 kB), akordeón (pdf 63,8 kB), melódia (pdf 55,8 kB)
36. Hej, keby vedel, kde mám milú, muzika (pdf 69,7 kB), akordeón (pdf 63,7 kB), melódia (pdf 54,8 kB)
37. Katarínka sivooká, muzika (pdf 28,8 kB), akordeón (pdf 22,3 kB), melódia (pdf 13,7 kB)
38. Keď sa Janko na vojnu bral, muzika (pdf 67,9 kB), akordeón (pdf 62,6 kB), melódia (pdf 53,6 kB)
39. Keď slniečko zašlo, muzika (pdf 73 kB), akordeón (pdf 65 kB), melódia (pdf 58,4 kB)
40. Keď som išiel z Kamariše, muzika (pdf 74,9 kB), akordeón (pdf 68,3 kB), melódia (pdf 60,1 kB)
41. Lúčka, lúčina, muzika (pdf 66,3 kB), akordeón (pdf 58,9 kB), melódia (pdf 51,5 kB)
42. Nebudem sa ženiť chrma v lete, muzika (pdf 71,2 kB), akordeón (pdf 63,7 kB), melódia (pdf 54,2 kB)
43. Od mestečka do mlyna, muzika (pdf 69,5 kB), akordeón (pdf 64,5 kB), melódia (pdf 56,8 kB)
44. Svieť mesiaček aj slniečko jasné, muzika (pdf 68,1 kB), akordeón (pdf 64 kB), melódia (pdf 58,2 kB)
45. Ten terchovský mostek, muzika (pdf 73,4 kB), akordeón (pdf 69,1 kB), melódia (pdf 58,6 kB)
46. Už idú, už idú, muzika (pdf 66,7 kB), akordeón (pdf 61,8 kB), melódia (pdf 55 kB)
47. Za dubom, pred dubom, muzika (pdf 71,2 kB), akordeón (pdf 63,9 kB), melódia (pdf 55,4 kB)
48. Zasadel som čerešienku, muzika (pdf 66,1 kB), akordeón (pdf 61,8 kB), melódia (pdf 54,6 kB)

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť