Obec Repište sa nachádza na strednom Slovensku, v malebnom prostredí Štiavnických vrchov, 2 km od kúpeľného mestečka Sklené Teplice na ose Hliník nad Hronom - Banská Štiavnica. Patrí do okresu Žiar nad Hronom v minulosti patrila do bývalej Tekovskej župy.

V súbore sú zdokumentované veľmi vzácne a veľmi staré piesne od zberateľov, Jozefa Bahúla, Márii Kordíkovej, Anna Vincúrovej, Helena Šalkovskej, Františka Číža a tiež mnoho obľúbených ľudových piesní od mojej starej mamy, Márii Kordíkovej rod. Hudecovej z Repišťa. Sú to veľmi krásne piesne našich predkov, ktoré sa dnes už nespievajú, sú menej známe, a tak by postupne prešli do zabudnutia. Notové zápisy piesní spracoval hudobník Rudolf Veselovský z Banskej Bystrice.

Pri výskumnej činnosti som stretol veľa vzácnych ľudí, ktorí úprimne, celou svojou dušou, milovali ľudové piesne a kultúru prostého Slovenského ľudu. Ochotne mi venovali svoj voľný čas a s porozumením, veľkou láskou a veľmi ochotne naspievali melódie ich obľúbených piesní. Žiaľ, nie všetci sú už medzi nami. Zvlášť chcem poďakovať Márii Kordíkovej a Anne Vincúrovej, za mnoho času, ktorý mi venovali pri konzultácii na tému, "ľudové piesne z Repišťa". Ďakujem im za nahliadnutie do ich osobných zbierok piesní a tiež za naspievanie piesní, ktoré sa už v súčasnosti nespievajú a už sú verejnosti menej známe. V súbore sú uvádzané pod dievčenským priezviskom, "Sestry Anna a Mária Čížové." Poďakovať chcem i Helene Šalkovskéj, ktorá v osemdesiatom šiestom roku svojho života, veľmi rada a s veľkou láskou a ochotou naspievala piesne, ktoré si do dnešných dní uchovávala vo svojej pamäti. Ďakujem i za 26 piesní, ktoré naspieval Jozef Bahúl. Ďalej chcem poďakovať tým ľuďom, ktorí sa nielenže stotožnili s myšlienkou zachovať naše piesne pre ďalšie generácie, ale každý, svojou "troškou", prispel k úspešnému spracovaniu tohto súboru. Moje poďakovanie patrí: Júliusovi Kmeťovi, Jozefovi Čížovi, Viliamovi Filipovi, Petrovi Kmeťovi, Vladimírovi Šalkovskému, Milošovi Kordíkovi, Jánovi Mojžišovi, Janke Slanéj, Jaroslavovi Sklenárovi.

Vážení priatelia. Každá ľudová pieseň v sebe skrýva úžasnú krásu slovenskej ľudovej kultúry, múdrosť a šikovnosť našich predkov a pocit domova. Často si uvedomujeme, že domov to je viac ako slovo. Cítime v ňom pokoj, istotu, rodnú zem, svoje korene, drsné otcove dlane a vôňu nedeľného obeda. Domov, to sú blízki i vzdialení ľudia. Je to sused, ktorý sa jednoducho prihovorí: "Pán Boh ti pomáhaj. Ide robota ide? Ako sa darí, netreba ti pomôcť?" Domov, to je i kus ľudskej pohody, porozumenia, ale i úcty k človeku k jeho vykonanej práci. Je to súhrn našich emócií, pocitov a vnímaní, ktoré prežívame, alebo ktoré sme prežili v minulosti a teraz sa k nim radi vraciame.

František Číž

SPOLOČNÉ PUTÁ

Život spája nás i rozdeľuje,
život nám porúča no i radí,
raz beží rýchlo, raz pomalý je,
dáva zabudnúť i kruto raní.

My trpeli sme viac než iní,
život vzal nám veľa a ponúkol málo,
a nebolo to z našej viny,
že stalo sa, čo stať sa malo.

No spoločne založil nám život putá,
zasial v nás lásku k rodnej hrude,
a doba čo aká príde krutá,
nám svornosť vždy požehnaním budeš.

Preto, sľúbme dnes kúsku rodnej zemi,
kým potrvá života nášho niť,
že vrúcne ju ľúbiť budeme,
že vo svornosti navždy chceme žiť.