Dolná Ždaňa, rodisko poetky, autorky zbierok básní, rozprávok pre deti a dievčenských románov, Eleny Čepčekovej, leží v Žiarskej kotline, na strednom toku rieky Hron, kilometer od Hliníka nad Hronom v bývalej Tekovskej župe. Je obkolesená, Kremnickým pohorím, Štiavnickým pohorím a pohorím Vtáčnik. V kotline je 16 obcí: Bzenica, Bukovina, Dolná Trnávka, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná Ždaňa, Horná Trnávka, Janova Lehota, Kosorín, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lovčica-Trubín, Lutila, Prestavlky, Slaská, Šašovské Podhradie. Na rôznych kultúrno-spoločenských vystúpeniach v týchto obciach, mal folklór vždy svoje miesto. Každá obec sa i v dnešnej dobe, snaží tradície našich predkov, podľa svojich možností, stále udržiavať a zachovávať .

Vážení milovníci ľudového umenia, predkladám Vám súbor ľudových piesní, ktoré sa zachovali v Dolnej Ždani, vďaka zberateľským aktivitám zberateľov Jozefa Búciho, Olivera Dávida a Františka Číža. Jozef Búci so svojou manželkou Filoménou, celý svoj život zasvätili ľudovému umeniu a folklórnemu životu v Dolnej Ždani. Patrí im veľká vďaka nielen za uchovanie ľudových piesní, ale i za tvorbu krátkych divadelných scénok z dedinského prostredia našich predkov. Staré ľudové piesne im v 70-tich a začiatkom 80-tich rokov minulého storočia, naspievali speváčky, Mária Belanová, Anna Búciová a Marta Trubenová. Všetky tieto speváčky už ukončili svoju životnú púť a nie sú medzi nami. Zostali však v našich myšlienkach a spomienkach. V súbore sú tieto piesne v podtitule názvu piesne označené ako „Tetušky z Dolnej Ždane“. Vďaka patrí i Oliverovi Dávidovi, ktorý tento súbor obohatil o detské piesne. Piesne mu naspievala Mária Belanová. Všetky ostatné piesne zozbieral František Číž, ktorému piesne naspievala Idana Puskeilerová, Terézia Lutmerdingová, Mária Búciová, Lucia Čížová, Lenka Sondíková a Juliana Veterná. V podtitulkoch sú označené „Lucka s kamarátkami“. Súbor dopĺňajú piesne speváckej skupiny Seniori Dolná Ždaňa a Folklórnej skupina Lipina Dolná Ždaňa. Notové zápisy vypracoval hudobník Rudolf Veselovský z Banskej Bystrice.

Milí priatelia, veľmi jasne vidíme technický pokrok dnešnej, doslova revolučnej doby a tiež si uvedomujeme, že technika síce prekonala všetky vzdialenosti, ale nevytvorila žiadnu blízkosť medzi ľuďmi. Určité zbližovanie ľudí je možné práve pomocou našej Slovenskej ľudovej pesničky.

Katka Birková z TV relácie Kapura, povedala:
“V roku 2011 taliansky vedci informovali, že podľa ich meraní sa elementárna časť neutrónu môže pohybovať rýchlejšie ako svetlo. Až sa to potvrdí, bude to krok k novej neznámej fyzike. Naďalej však pohyb nebeských telies budeme merať podľa Newtonu a neznamená to koniec Einsteinovej teórii relativity. Vznik nového, nemusí znamenať zánik starého. Mali by sme si to často pripomínať a nezabúdať na pestrý repertoár nášho folklóru.“

Vítajte priatelia pri ľudových pesničkách.
František Číž