Vínko, vínko, vínko červené

1.
Vínko, vínko, vínko červené.
Vínko, vínko, vínko červené.
[:Kto ťa bude vínko píjať,
až ja budu mašírovať?
Vínko, vínko, vínko červené.:]

2.
Lúčka, lúčka, lúčka, zelená.
Lúčka, lúčka, lúčka, zelená.
[:Kto ťa bude lúčka kosiť,
až ja budú šabľu nosiť?
Lúčka, lúčka, lúčka zelená.:]

3.
Hora, hora, hora vysoká,
hora, hora, hora vysoká,
[:kto ťa bude, hora, rúbať,
keď ja budem v zemi ležať,
hora, hora, hora vysoká.:]