Aká je to hora

1.
Aká je to hora, čo je bez javora.
[:Akuo je to diouča, akuo je to diouča,
čo nemá frajera.:]

2.
Ja frajera nemám, ani ho mať nechcem.
[:Keď ma prídu pýtať, keď ma prídu pýtať,
pôjdem za koho chcem.:]

3.
Pôjdem za Janíčka, budem záhradníčka.
[:Po záhrade chodiť, po záhrade chodiť,
rozmarinčok sadiť.:]

4.
Keby to len sadiť, ale aj polievať.
[:Doprostred dedini, doprostred dedini
po vodu chodievať.:]

5.
Nechodím po vodu, že by hu ja pila,
[:ale pre milího, ale pre milího,
že by ho videla.:]

6.
Veď som ho videla z iního dvora ísť
[:a mne ľúto bolo, a mne ľuto bolo,
že z nášho nešiou nik.:]