Za našou dedinou uprostred lesa

1.
Za našou dedinou uprostred lesa,
stojí tam kaplnka ku nebu pnie sa.
[:V nej srdce zranené, smutné aj sklamané.
V nej nájdeš útechy vždy pramene.:]

2.
Kľačím pred oltárom, modlím sa k Bohu,
aby on vypočul tú prosbu moju.
[:Jediný ty, Bože, ty ma uspokojíš,
keď ma s mojou milou navždy spojíš.:]

3.
Srdce mi zranila, tá moja milá,
ktorá ma doteraz vždy klamala.
[:Ona ma klamala, ja som ju mal rád,
s iným mi šťastná buď, až na stokrát.:]