A na mosťe

Dobrá Nova

1.
A na mosťe tráva rasťie,
[:tráva, ďaťeľina, buďe to ďjoučina,
keď narasťie.:]

2.
Už nariastla, aj preriastla,
[:chlapci hu ňekceľi, ľebo sa jej báľi,
zostarla sa.:]

3.
A na mosťe šípig rasťie,
[:šípoví korenčok, buďe to mláďenčok,
keď narasťie.:]

3.
Už nariastou, aj preriastou,
[:ďjouke ho ňekceľi, že bou veľmo maľi,
zostareu sa.:]