Vešela chižečka

1.
Vešela chižečka, pokeľ ja dzivečka,
bo jak budzem ženu, bo jak budzem ženu,
budzem zarmucenu, hej, heja-hoja,
bo jak budzem ženu, budzem zarmucenu.

2.
Vešela ci mamko, chiža i komora,
v ňi še ci prechodzi, v ňi še ci prechodzi
vlastna dzifka tvoja, hej, heja-hoja,
v ňi še ci prechodzi vlastna dzifka tvoja.

3.
Bo jak še ci budze cudza prechodzila,
ta už ci ňebudze, ta už ci ňebudze,
chižu veseľila, hej, heja-hoja,
ta už ci ňebudze, chižu veseľila.