Za valalom voda teče

1.
Za valalom voda teče, divo hurkoče,
tam ďivčatko poťichučky nožky sji močit.
[:Javore, javore, jak mňa serdce koľe,
žebys prišol šuhajičku, ty mij sokoľe.:]

2.
Pomočil mňa dribnij doždik večur na dvori,
prenočuj mňa moja mila dneska v komori.
[:Kde ťa popadalo, tam sja suš, tam sja suš,
pre mene ty nejes frajir, nejes ani muž.:]

3.
Na štože jes prišols do nas dneska v subotu,
keď ja mala po calyj deň veľku robotu.
[:Mala ja robotu, chyžu poprjataty
a ty prišol ľem na špacir, mene objaty.:]