A na hori tatarečka ľistnata

1.
A na hori tatarečka ľistnata,
beťar každa paradňica bohata,
[:aľe krajša i frišňijša chudobna,
do roboty i do tanca sposobna.:]

2.
Ja parobok moloďeňkij jak ruža,
čom ňa ňechceš paradňico za muža,
[:mam ja huňu i nohavki z dreľichu,
što mi ušil starij krajčir z verľichu.:]

3.
Mila moja ňešpekuluj, ňemudruj,
keď začalas ľubovati ta ľubuj,
[:darmo ti mi paradňico trucuješ,
bo ja znam, že ti ľen mene ľubuješ.:]

4.
Nebudu sja toho ročku ženiti,
ľem ja budu hori dolu choditi,
[z falešnosti ňič ňebude dobri, znaj,
choč poplačeš, i tak mene zabivaj.:]

alebo:

A na hori tataročka ľistnata

1.
A na hori tataročka ľistnata,
beťar každa paradňica bohata,
[:aľe krajša i fryšnijša chudobna,
do roboty i do tanca sposobna.:]

2.
Ja parobok molodenkyj jak ruža,
čom ňa ňechceš paradňico za muža?
[:Mam ja huňu i nohavky z dreľichu,
što mi ušyl staryj krajčir z verlichu.:]

3.
Mila moja nešpekuluj, nemudruj,
ked začalas ľubovati tak ľubuj.
[:Darmo ty mi, paradňico trucuješ,
bo ja znam, že ty len mene ľubuješ.:]

4.
Nebudu ša toho ročku ženity,
ľem ja budu hori dolov chodyty.
[:Z falešnosty ňič nebude, dobri znaj,
choč poplačeš i tak mene zabyvaj.:]