A na hori tatarečka ľistnata

1.
A na hori tatarečka ľistnata,
beťar každa paradňica bohata,
[:aľe krajša i frišňijša chudobna,
do roboty i do tanca sposobna.:]

2.
Ja parobok moloďeňkij jak ruža,
čom ňa ňechceš paradňico za muža,
[:mam ja huňu i nohavki z dreľichu,
što mi ušil starij krajčir z verľichu.:]

3.
Mila moja ňešpekuluj, ňemudruj,
keď začalas ľubovati ta ľubuj,
[:darmo ti mi paradňico trucuješ,
bo ja znam, že ti ľen mene ľubuješ.:]

4.
Nebudu sja toho ročku ženiti,
ľem ja budu hori dolu choditi,
[z falešnosti ňič ňebude dobri, znaj,
choč poplačeš, i tak mene zabivaj.:]

alebo:

A na hori tataročka ľistnata

1.
A na hori tataročka ľistnata,
beťar každa paradňica bohata,
[:aľe krajša i fryšnijša chudobna,
do roboty i do tanca sposobna.:]

2.
Ja parobok molodenkyj jak ruža,
čom ňa ňechceš paradňico za muža?
[:Mam ja huňu i nohavky z dreľichu,
što mi ušyl staryj krajčir z verlichu.:]

3.
Mila moja nešpekuluj, nemudruj,
ked začalas ľubovati tak ľubuj.
[:Darmo ty mi, paradňico trucuješ,
bo ja znam, že ty len mene ľubuješ.:]

4.
Nebudu ša toho ročku ženity,
ľem ja budu hori dolov chodyty.
[:Z falešnosty ňič nebude, dobri znaj,
choč poplačeš i tak mene zabyvaj.:]
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť