Vy, hudci, vy, hudci

Horňácko

1.
Vy, hudci, vy, hudci, šak pěkně hrajete,
dá-li Pánbu zdraví dúholi budete.

2.
Už si ně muziko, už si ně dohrála,
už si ně pérečko za klobúček vzala.

3.
Pérečko z širáčku, voničku z čepice,
že sem si nevážil poctivej děvčice.

Variant II.:

1.
Ty velický stárku, máš malú galánku,
namluv si ty věčí, malá ti nesvěčí.

2.
Synečku z Jalubí, máš gatě naruby,
obrať jich na líce prosím ťa velice.

3.
Hrbáču, hrbáču, slépky na ťa vdáčú,
aj kohút kokrhá, vajca ti otrhá.

4.
Nic sa nestarajte, chlapci neženatí,
nech sa ti starajú, kerí ženy majú.

variant III.:

1.
Má milá rozmilá, máš pěkné kolena,
pusti mě mezi ně budeme rodina.

2.
Neplač, milá, neplač, že sem s tebú ležal,
ležal sem na seně, samas přišla ke mně.

3.
Škaredú ženu mám, škaredé stvoření,
keď na ńu pohlédnu, chytne ňa bolení.