Zo mňa si panenky príklad berte

1.
Zo mňa si panenky príklad berte,
falošným mládencom neotvorte.
[:Ako je to pekne pri sobáši,
keď zelený vienok hlávku krášli.:]

2.
Poctivá panenka prisahala,
nebeská banda jej v srdci hrala.
[:Anjel z neba ľaliu jej nesie,
poctivej panenke srdce trasie.:]

3.
A kerá už ide začepčená,
nie je to panenka ani žena.
[:Na tú veliký trest z neba hrozí,
že nedodržala príkaz Boží.:]