Zvečera je jasno

1.
Zvečera je jasno, o púlnoci mračno,
neprišel múj milý, volačo ho zašlo, hej,
neprišel múj milý, volačo ho zašlo.

2.
Šohajek z večera, okénko otvírá,
poslúchajtě mamko, frajárečka zpívá, hej,
poslúchajtě mamko, frajárečka zpívá.

3.
Zpívá synku, zpívá, ale kdo ví kerá,
zpívá to mamičko, frajárečka moja, hej,
zpívá to mamičko, frajárečka moja.