Veje vetrík, veje

1.
Veje vetrík, veje,
otvor milá dvere.
Otvor milá dvere,
lebo ma zaveje.

2.
Ja bych otvorila,
neviem, kde je kľučka.
Neklam ma Anička,
na nej ti je rúčka.

3.
A na tej ručičky
strieborná obrúčka,
môžeš dobre vedieť,
že bude rozlúčka.

4.
Keď sme sa my dvaja
rozlučovať mali,
aj tá zem sa triasla,
na ktorej sme spali.

5.
Aj tá zem, aj tá zem,
aj tá postieľočka,
čo na nej líhala
moja frajeročka.