A v tej našej krčmičky

1.
[:A v tej našej krčmičky,
horí oheň maličký,:]
[:šejhaj, ako zle horí,
azda je krčmár chorý,
alebo krčmárôčka,
tá naša frajerôčka.:]

2.
[:Štyri bili, päť bilo,
milej doma nebolo,:]
[:bola ona v hájičku,
žala ona trávičku.:]

3.
[:A tá tráva zelená,
na nej rosa studená,:]
[:kto tú trávu žať bude,
švárno diovča mať bude.:]