A na tých hôrkach

Černová

1.
A na tých hôrkach, a na tých hôrkach dva duby,
dva, dva, dva, dva, dva duby, dva duby.
A na nich sedia , a na nich sedia holuby,
ho-, ho-, ho-, ho-, holuby, holuby.

2.
Oni si vravia, oni si vravia re-pe-pe,
re-re-re-re re-pe-pe, re-pe-pe.
Kde tú Aničku, kde tú Aničku veziete,
ve-, ve-, ve-, ve-, veziete, veziete.

3.
Vezieme my ju, vezieme my ju za cestu,
za, za, za, za, za cestu, za cestu.
Ona mi bude, ona mi bude, nevestú,
ne-, ne-, ne-, ne-, nevestú, nevestú.