A v tom městě Hodoníně

Moravská ľudová pieseň
verbunk

1.
A v tom městě Hodoníně kasárňa malovaná
a v ní byla má hlavěnka velice turmovaná.
[:Ona byla turmovaná od samého generála,
už to jinak nemože být, já vojáčkem mosim být.:]

2.
Když ňa na radní dům vedli, moje vlásky strihali,
tenkrát pro ňa rodičové prežalostně plakali.
[:Proč pláčete, naríkáte, však vy mě nepomožete,
už to jinak nemože být, já vojáčkem mosim být.:]