A ty vtáčku jarabý

Podpoľanie

1.
[:A ty vtáčku jarabý, nesadaj si do trávy,:]
[:len si sadni na javora, pozdrav môjho frajera.:]

2.
[:Išlo dievča na sobáš a jej milý v okne stál,:]
[:od žalosti, od ťažkosti na svoju mamku zavolal.:]

3.
[:Jaj, mamičko, mamko má, chojte mi pre maliara,:]
[:nak mi ju on odmaľuje, lebo zomriem do rána.:]

4.
[:Maliar je neni doma a maliarka nechce ísť,:]
[:a pre jednu falošnicu musím z toho sveta ísť.:]

5.
[:Išlo diovča na vodu, cez tú pánsku záhradu,:]
[:položilo kupy na breh išlo k milému hrobu.:]