Aj vy páni zemanové

1.
Aj vy páni zemanové proste Pannu Máriu,
aby ona ochránila tú Oravskú krajinu.
[:Zemane sa modlili, šablenky si brúsili,
do boja chystali.:]

2.
Oheň hoří, dym sa valí, turek ide krajinu,
chystajú sa chlapci smělí, chystajú sa na vojnu.
[:Šable si připínajú, na koně vysedajú,
Matku Boží vzývajú.:]