A vera ďivčatko

1.
A vera ďivčatko rozkošne,
hrajut oči tvoji,
[:džmurkame po sobi, džmurkame,
či budeme svoji.:]

2.
Hrmilo, blískalo, padalo,
ale ne na mogo,
[:prišol by ja doma s ďivčatko,
či by to pomohlo.:]

3.
S pid Minčola voda vyťika,
nad ňom bila skala,
[:zaplať mi šuhajku falošňi,
što jem s tobom spala.:]

4.
Už jem ti, duša ma, zaplatyl
štyristo na stoli,
[:mohla je ti vžaty zo stola,
však to byľi tvoji.:]

5.
Nebudu už vecej tak robil
lem za jednom chodyl,
[:najdu sobi štyry frajirky,
všytky budut zvodyl.:]