Vtedy pekné časy bývali

1.
Vtedy pekné časy bývali,
keď sme sa my dva milovali.
[:Mesiačik nám svietil na náš dvor,
však to bolo pekne Bože môj.:]

2.
Ani sa ty milá nesužuj,
ani si hlavičku neturbuj.
[:Ten, ktorý ťa má vziať, vezne ťa,
čo kraj sveta pôjdeš, nájde ťa.:]