Verbujú vojaci hore hranicami

1.
[:Verbujú vojaci hore hranicami,:]
zverbovali Janka s čiernymi očami.

2.
[:Keď ho zverbovali muzika mu hrala,:]
tá jeho frajerka žalostne plakala.

3.
[:Neplač milá, neplač, netráp svoje oči,:]
len otváraj truhlu a vylož mi šaty.

4.
[:Milá vyložila tri čierne košele,:]
milý môj, Bože môj, kto ti ich opere.

5.
[:Nestaraj sa milá ty o moju pracku,:]
veď ja mám na vojne druhú frajerôčku.

6.
[:Druhú frajerôčku, aj sa inak nosí,:]
keď ide cez kostol vŕzgač v čižmách nosí.

7.
[:Malina, malina, malinový prútok,:]
veď ja mám na srdci trojaký zármutok.

8.
[:Jedon za mamičkou, druhý za tatíčkom,:]
ten tretí najväčší za mojím miláčkom.