Žala ja

Spiš

1.
Žala ja travičku v źeľenom haju,
prišol ku mňe jager na bielom koňu.
[:Dze śi še, jager, vžal, co me tak ľuboval,
a f totej ľubosci śi me zaňechal.:]

2.
Ňezaňechal ja ce pre plane reči,
ľem ja ce zaňechal pre tvojo oči.
[:Očka pomucene, ľička poľubene,
povjec mi, ma mila, chto bol pri ťebe.:]

3.
A kec ti me, mili, teraz ňeveźňeš,
ta ti me, beťaru, na dušu vezňeš.
[:Pojdzem na Dva vodi, tam skočim do vodi,
a tebe narobim žaľu i škodi.:]
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť