Za našima vinohrady

1.
Za našima vinohrady lúčka zelená,
kosila tam moja milá celá zbledená,
[:keď si ona nažala, batoh si zaviazala,
videla tam strom zelený, podeň si sadla.:]

2.
Ach, Bože môj, prebože môj, toto je ten strom,
čo sme sa mi rozlučali s milým naposled,
[:on sa od mňa odebral a mňa smutnú tak nahau,
a mňa smutnú zarmútenú samú tak nahau.:]