Zabelej sa

Terchová

1.
Zabelej sa, moj šuhajko, zabelej, [:zabelej.:]

2.
V tej uboči, v tej uboči zelenej, [:zelene.j:]

3.
A ja bi sa, moj šuhajko, belela, [:belela.:]

4.
Veď je uboč, veď je uboč zelena, [:zelena.:]