A na našim dvori

1.
A na našim dvori, stara hruška stojit,
[:povidz že mi, Bože, čom ňa serdce bolit.:]

2.
Bolity ťa bude, z večera i z rana,
[:milyj ty vo šviti, zostala jes sama.:]

3.
Neplač ty Haničko, nevyplakuj oči,
[:milyj ťa zochabil, nechtil ty pomoči.:]

4.
V žaľu ty pomože, tvoja ľuba maty,
[:i ona ľubila, ked moloda byla.:]

5.
Išti ty pomože, i tvij ľubij ňaňko,
[:otvor že mu otvor, ty svoje serdeňko.:]

6.
Najdeš sobi najdeš, šuhaja inšoho,
[:pride v jeden večur, a ty budeš joho.:]


alebo:
A na našym dvori

1.
A na našym dvori
stara hruška stojit.
[:Povičže mi Bože,
čom mňa serdce bolit.:]

2.
Boliti ťa bude
z večera i z rana.
[:Milyj ti vo sviti,
zostala jes sama.:]

3.
Pomože ti v žaľu
tvoja dobra mati.
[:I ona ľubila,
ked moloda byla.:]

4.
Išti ti pomože
i tvij staryj ňaňko.
[:Otvorže mu otvor,
ty, svoje serdeňko.:]

5.
Ne plač, ty, Haničko,
ne vyplač si oči.
[:Milyj ťa zochabil,
ne chcil ti pomoči.:]

6.
Najdeš, ty, si najdeš,
šuhaja druhoho.
[:Pride jeden večur
a ty budeš joho.:]