Veru nás je málo

1.
Veru nás je málo, keby sa nás bralo,
veď nás pobierajú do Komárna dávno.