Všetci ľudia vravia

1.
[:Všetci ľudia vravia, že som neporiadna,:]
[:keď idem cez kostol, hrdo, ako páva.:]

2.
[:Nehľadím do knižky, iba ponad knižky,:]
[:po chvóroch, po vencoch, po švárnych mládencoch.:]

3.
[:Farár pred oltárom ruky hore spína,:]
[:keď výjde na kanceľ na dievčatá mihá.:]

4.
[:Rechtor za organom smutne pospevuje,:]
[:Keď vidí peknú tvár, hneď aj zacifruje.:]

5.
[:Zvonár naťahuje povrazama zvony,:]
[:keď vidí nevesty, vykrúca si fúzy.:]