A keď sa ja zavezmem

1.
A keď sa ja, a keď sa ja zavezmem,
z Telgartu si frajerečku nevezmem,
[:ale pôjdem na Mašu,
vyberiem si frajerečku najkrajšu.:]

2.
Kaša kypí, kaša kypí, kaša vrie,
za šuhajkom, za šuhajkom duša mrie.
[:A ja kašu osladím,
za šuhajkom, za šuhajkom pobežím.:]