A co mi, Bože, po troch kovaľoch

1.
A co mi, Bože, po troch kovaľoch na žimu?
Jeden mi kuje, druhi ľubuje gazdinu.

2.
A treci chodzi pomedži vozi, šmeje še.
Scel bi ukradnuc falat žeľeza, boji še.