Za nič mi je, za nič

1.
[:Za nič mi je, za nič včerajšia večera,:]
[:ej, bo ja tu nevidím, ijahoja hojaja,
bo ja tu nevidí, svojeho frajera.:]

2.
[:A keď ho nevidím, ani ho tu nechcem,:]
[:ej, bo ja bez frajera, ijahoja hojaja,
bo ja bez frajera sama pôjdem, kde chcem.:]