A za našu stodolečku

1.
A za našu stodolečku píska Janík na lístečku,
[:píska, píska a tak volá: poď, Anička, duša moja.:]

2.
A čo by ja k tebe išla, povedal si, že som pyšná,
[:že som pyšná, aj sa hnevám, žiadnej lásky k tebe nemám.:]