Veje vetrík, veje, už viac nezaveje

Dolná Ždaňa, Pohronie

1.
Veje vetrík, veje, už viac nezaveje,
už to dievča beží ku svojej matere.
Ach, mamička moja, ja som nič nespala,
tá nešťastná láska, tá mňa sužovala.

2.
Tá nešťastná láska, tá ma vždy sužuje,
onedlho budem ležať v cintoríne.
V cintoríne ležať v tmavom smutnom hrobe,
tam si odpočinie, to srdiečko moje.