Vyleteli jarabice z vrbiny

1.
Vyleteli jarabice z vrbiny, keby mohou,
išiou by som za nimi,
[:išiou by som k mojej milej,
veď som nebou dávno pri nej,
kedy kvitli maliny.:]

2.
Hora, hora, čo si taká vysoká,
blúdil po nej, nemuožem nájsť chodníka,
[:zájdem si ja popri riečky
a tak prídem k frajeruočky,
prenocujem do rána.:]

3.
Kamaráti, de ste sa mi podeli,
čo sme spolu na postriešky chodili,
[:či sa ešte stretnem s vami
na lučinách pod grúňami
na postrieške jelena?:]

4.
Roky plynú, čas sa míňa bolestne,
nevidím viac naše hory prekrásne.
Spomienka ma v srdci hreje,
bôľne šepcú pery moje,
nebudem viac už s vami.:]

5.
Kamaráti, hory moje pozdravte,
obraz môj si v svojom srdci nahajte
[:a v spomienkach večerami,
budem navždy, spolu s vami,
prežívať chvíle krásne.:]

6.
Prišla už jar, v hore kuká kukučka,
kamaráti, nedožijem do rôčka.
[:Kamaráti, nemeškajte,
rozlúčiť sa ponáhľajte,
odchádzam od vás navždy.:]

7.
Mesiac svieti, z hory vietor povieva,
čujem pieseň, ktorá mi srdce zoviera.
[:Čujem plakať naše hory,
čujem spievať vtáčie zbory,
keď večný sen usínam.:]

8.
Kamaráti, pre mňa slzy neroňte,
radšej našu milú pieseň spievajte.
[:Nech sa lúčim s piesňou s vami,
s najkrajšími spomienkami,
čo nám v srdci ostali.:]