Vychodna, vychodna

1.
Vychodna, vychodna, hej, vo dva rady domy,
hej, vo dva rady domy,
pusce mi frajera, hej, bo ma srce bolí,
hej, bo ma srce boli.

2.
Čo by ca, dziefčatko, hej aj duša boleua,
hej, aj duša boleua,
my ci nepuscime, hej, tvojeho frajera,
hej, tvojeho frajera.