Všetci svätí tancovali

1.
Všetci svätí tancovali medzi nimi Pán Boh,
svätý Peter vyskakoval až po samý Prandorf.