Vydala mamka, vydala dcéru

1.
Vydala mamka, vydala dcéru do cudzej krajiny,
prikázala jej, nakázala jej, aby neprišla k nej.

2.
Za sedem rôčkov, za sedem týždňov aj za sedem hodín.
Jaj, mamka moja, to je priveľa, ja to nevydržím.

3.
Ja sa urobím vtáčkom jarabým a tak priletím k vám
a do záhradky sadnem do hriadky, ľaliu obtrhám.

4.
Keď ona vyschne, keď ona vyschne, veď ju ja polejem,
ani rukami, ani rukami, ale len slzami.

5.
Keď ma budete, mamička moja, dolu z nej zháňati,
tak vám ja budem v mojej žalosti odpovedati:

6.
Ej, dobre vám je, mamička moja, medzi tou svojinou,
ale mne beda, ale mne beda medzi tou cudzinou.