Za svého živobytí

1.
Za svého živobytí chctěl jsem se projíti,
[:vyšel jsem si do polí, bych spatřil potěšení.:]

2.
Můj duch mě přírodou nes, až pŕes ten zelený les,
[:co tak tím lesem kráčím, hnízdo na stromě spatřím.:]

3.
Tu si počnu mysleti, tam může něco býtí,
[:vylezu na ten strom výš, v hnízdě nebylo nic.:]

4.
Co tak na stromě sedím, do hloubi lesa hledím,
[:prišli tu milenci dva, usedli pod strom oba.:]

5.
O lásce rozmlouvali, tu ona jemu praví,
[:to může všechno býti, jen kdo bude živit déti.:]

6.
Neboj se žádné tůry, pomoc nám přijde s hůry,
[:ten mocný pán nad náma, bude je živit s náma.:]

7.
Jářku, vy sakramenti, já živit vaše děti.
[:Slezu-li na vás dolů, já vás tam rozeženu.:]

8.
Milenci se ulekli, jak ptáci se rozlétli,
[:rozlétli se jak peří, když do něj hrom udeří.:]

9.
Pomalu lezu dolů, tiše se směji tomu,
[:Jak jsem ty dva vyplašil, víckrát jsem je nespatřil.:]