Višol na hurečku, raz vistreľil

1.
[:Višol na hurečku, raz vistreľil,:]
[:až mu do valala, až mu do valala
hlas uderil, hlas uderil.:]

2.
[:Ňestriľaj, ňedumaj, bo ci darmo,:]
[:bo še ci dzifčatko, bo še ci dzifčatko
ňedostalo, ňedostalo.:]

3.
[:Kedz še mi dzefčatko ňedostaňe,:]
[:pujdzem za vojačka, šedňem na konička,
tam zostaňem, tam zostaňem.:]