A do barda tri ňitki

1.
A do barda tri ňitki, ňechudz do nas, ti britki,
[:bo ti britki, rapavi a ku temu šantavi.:]

2.
Nohi maš jak paľice, ruki maš jak klaňice,
[:a z nosa ci cośka viśi, hoj, britkošu britki śi.:]

3.
Ti šalata, šalata, ti źeľena, kandrata,
[:hej, šalata źeľena, šumna dzifka červena.:]


alebo:
2.
Ruki máš jak raťice, nohi maš jak klaňice,
[:a pod nosom ci viši, ti bridošu skadzi ši.:]