A já český sedlák jsem

1.
A já český sedlák jsem,
vzdělávám tu krásnou zem.
[:Ty jsi, zemi drahá,
vechol mého blaha,
předků drahým odkazem.:]

2.
Nechci nikdy jinak žít,
selským chlebem pohodit.
[:Za mnoho bych nestál,
kdybych dělat přestal,
neměl bych kde hlavu skrýt.:]

3.
Čech se k Čechu vždycky zná,
česká řeč je líbezná.
[:Na kvetoucím poli
čský zpěv hlaholí,
sedlák všade bratky má.:]

4.
Sem pravicí v dobrotě,
zdař bůh naší ochotě!
[:Semkneme se v sílu,
Bůh požehná dílu,
sláva selské jednotě!:]