A tam dolu, pri potôčku

Novohrad

1.
A tam dolu, pri potôčku
[:a tam dolu pri potôčku pijú chlapci pálenôčku,
pijú chlapci pálenô, palenôčku.:]

2.
Jedni pijú druhí hrajú
[:jedni pijú, druhí hrajú, tretí ďiouča namlúvajú,
tretí ďiouča namlúva, namlúvajú.:]

3.
Nenamlúvaj, nenamluvíš,
[:nenamlúvaj, nenamluvíš, ešte pri tom viacej strovíš,
ešte pri tom viacej stro, viacej strovíš.:]

4.
Už som stroviu tristo zlatých,
[:už som stroviu tristo zlatých, ešte k tomu prsteň zlatý,
ešte k tomu prsteň zla, prsteň zlatý.:]

5.
Ešte by to nič nebolo,
[:ešte by to nič nebolo, keby ďiouča moje bolo,
keby ďiouča moje bo, moje bolo.:]

5.
Ale ďiouča nie je moje,
[:ale ďiouča nie je moje, to je ďiouča richtárovie,
to je ďiouča richtárovo, richtárovie.:]