Ach, mamko, mamko má

1.
Ach, mamko, mamko má, dajteže mi rady
[:naučiu sa k nám chodievať jeden šuhaj mladý.:]

2.
Jaj, cérka, cérka má, zanechaj šuhaja,
[:šuhaj puojde, povandruje, ty zostaneš sama.:]

3.
Keď on povandruje, povandrujem aj ja,
[:budeme my vandrovati, spolu obidvaja.:]

4.
Neminulo ruoce, prišlo dieuča k mamce,
[:doniesla si šuhajíka na jej ľavej ruce.:]

5.
Ach, mamko, mamko má pomáhajte chovať,
[:veď vás bude mladý šuhaj starou matkou volať.:]

6.
Ach, cérka, cérka má, chovaj si ho sama,
[:hľadala si, to si našla medzi šuhajama.:]

alebo:

Ach, mamko má, mamko má

1.
Ach, mamko má, mamko má, dajte vy mne rady,
[:naučil sa k nám chodievať jeden barab mladý.:]

2.
Jaj, cérko má, cérko má, zanechaj baraba,
[:barab pôjde, povandruje, ty zostaneš sama.:]

3.
Ach, mamko má, mamko má, nenechám baraba,
[:keď on pôjde, povandruje, povandrujem aj ja.:]