Za oných časov

1.
Za oných časov,
za starých bohov,
za boha Paroma,
nesmela žiadna
v dome samotná
byť postieľkyňa.

2.
Kmínske kmotričky
prišly do chyžky
s horúcim zelezom,
a ním v posteli hladily,
trely, matku i s deťaťom.