A za našu stodolečku fizola

Spiš

1.
A za našu stodolečku fizola,
na ňej struki jak kec ruki dokola.
[:A ja vžala, jeden struček odrala,
nahaňal me švarni šuhaj do rana.:]

2.
Zašela ja do oblačka ľeľiju,
prišľi volki Jeňičkovo, žedľi ju.
[:Kebi znala, že to volki mileho,
ňeišla bi do richtara na ňeho.:]

3.
Zašadzjol som topoľovo ľistečki,
mojej milej až po same oblački.
[:Kec še primu, budzeš mila ščešľiva,
budzeš na jeseň ti žeňička moja.:]


alebo:
1.
A za našu stodolečku fizola,
také struky jako ruky dokola.
[:Ej, a ja vžala, jeden struček zervala,
doháňal ma milý šuhaj do rána.:]

2.
A za našu stodolečku čárny plot,
len ty sebe robotečku milý rob.
[:Ej, poor, pošej i koničky ošedlaj
a na večar ta še ku mňe ponáhľaj.:]

3.
A za našu stodolečku roztopaš,
nebudzem ja Janíčkovo volky pásť.
[:Ej, ani volky, ani býky, ceľata,
vo Vicežu maľovane dzifčatá.:]