Ach, śerdečko mojo

Zemplín, Nižný Hrabovec

1.
[:Ach, śerdečko mojo, čom me poboľuješ,:]
[:povic že mi, povic, za kim ti banuješ.:]

2.
[:Banujem za jednim, banujem za dvoma,:]
[:a za tim najvecej, co ho ňimam doma.:]

3.
[:Co ho ňimam doma, biloho Jaňička,:]
[:vše me poboľuje, i za ňim dušička.:]

4.
[:Plačce, očka, plačce, slizi zaľivajce,:]
[:kohoś ňeľubiľi, teraz už zochabce.:]