Ach, Bože, prebože, čo je mne

1.
Ach, Bože, prebože, čo je mne,
bola som včas ráno na tráve.
[:Na trávičke, na tráve,
tam dolu, v tej panskej záhrade.:]

2.
Keď som cez prostred, cez lúčku,
chytil ma pán jáger za rúčku.
[:Za ručičku, za rúčku,
keď som šla cez prostred, cez lúčku.:]

3.
Ja som mu peniaze dávala,
že som ja na tráve nebola.
[:Na trávičke, na tráve,
tam dolu v tej panskej záhrade.:]

4.
A on mi peniaze nechcel vziať,
len ma do žalára zavrieť dal.
[:Že som bola na tráve,
tam dolu v tej panskej záhrade.:]