A vy páni muzikanti

1.
A vy páni muzikanti zahrajte mi na vôľu,
ja som mala čisté srdce, keď som išla k oltáru.
Keď som smutná zamenila ten stav panenský,
siedmu sviatosť som prijala, ten stav manželský,
[:daj mi, Bože, bych v ňom žila šťastlivo až do smrti.:]
A ja som si vyvolila muža po vôli,
na môj dušu veď je dobrý bars je chudobný,
[:daj mi, Bože, bych s ním žila šťastlivo až do smrti.:]